Activiteiten + Evenementen 2020

In verband met de huidige regelgeving m.b.t. het Coronavirus zijn voorlopig alle evenementen in ons SPA-honk afgelast, dus geen bingo, klaverjassen, alsmede onze reünie en nieuwjaarsreceptie.

Over de jaarlijkse barbecue op 22 augustus en het Kerstdiner zal het Dagelijks Bestuur later een beslissing nemen, mede op basis van de op dat moment geldende regels en omstandigheden.