Boeken

BOEKEN BIJ DE SPA IN MEERVOUD 

In de bibliotheek van de SPA is een aantal boeken die wij in meervoud hebben. Graag willen wij de leden die in deze boeken geïnteresseerd zijn gratis een exemplaar ter beschikking stellen. Het gaat om de volgende boeken:

Titel Aantal beschikbare exemplaren
Waakzaam in Amsterdam 5
Dienen in Amsterdam  5
Naar een Nationale Politie 3
Een eeuw Bereden Politie 15
Silent witness  12
Plaats delict Amsterdam 3
   

Wilt u in aanmerking komen voor een of meer van deze boeken kunt u zich wenden tot onze secretaris Rob Heida die de verdeling op zich heeft genomen. Het bestuur wenst u veel leesplezier.