Back-ups maken

In ons rijke computerverleden is het best wel eens voorgekomen dat wij een bestand kwijtraakten, bv. door het niet (tijdig) op te slaan, dan wel door een probleem met de computer.

Maar veel bestanden, zoals bv. unieke documenten, zoals belastingaangiften, dierbare foto’s, muziek etc. zijn dermate belangrijk dat verlies ervan een relatieve ramp zou kunnen betekenen. Het is daarom van groot belang dat wij een kopie maken van deze belangrijke zaken en deze bewaren op een andere plaats dan op de harde schijf van onze computer. Dit proces heet een back-up maken.

 

Hoe gaat dit “back-uppen” zijn werk.

Er zijn verschillende manieren om een back-up te maken en op te slaan.

 1. Het kopiëren van mappen of bestanden naar een extern opslagmedium. Dit kan zijn het opslaan op een kaart of USB-stick, een externe harde schijf, een andere computer of opslaan “in de cloud”.
 2. Het gebruik maken van de back-up functie in Windows. In Windows 10: Klik met de linker muisknop op het windowslogo, Klik op “Instellingen” en ga naar het laatste tabblad “Bijwerken en beveiliging”. Daar staat de back-up functie van Windows. Ook hierbij is een extern opslagmedium vereist.
 3. Een speciaal back-up programma. Er zijn (al dan niet gratis) back-up programma’s te downloaden. Ook hebben sommige externe harde schijven al een speciaal back-up programma “aan boord” dat automatisch meeloopt wanneer de computer gebruikt wordt. Nadeel van sommige van deze programma’s zijn dat letterlijk alles geback-upt wordt, dus ook de systeembestanden. Een uitzondering hierop is het programma BuddyBackup.

externe harde schijf               Opslagmedia

Externe harde schijf                               SD-kaarten en USB-stick

Optie 1 is de meest simpele, echter deze vereist wel enige discipline. Wanneer voor deze optie gekozen wordt, dan raden wij aan om verschillende USB-sticks te gebruiken voor de verschillende opslag (dus een stick apart voor foto’s, een voor documenten, een voor muziek of andere bestanden, etc.). Ook kan een externe harde schijf als back-up medium gebruikt worden.

Een extra beveiliging is om deze kopieën op te slaan op een andere locatie dan thuis, zodat de kopieën bij een eventuele brand of andere calamiteit veilig zijn.

Het opslaan van bestanden op een CD-Rom (branden) is minder veilig dan over het algemeen wordt gedacht: een CD of DVD vergaat langzaam onder invloed van licht en tijd.

BuddyBackup I

Zoals hiervoor vermeld is er een programma in omloop genaamd BuddyBackup
BuddyBackup heeft de volgende kenmerken:

 1. Het is een gratis back-up programma,
 2. Back-ups kunnen worden gemaakt met behulp van een externe harde schijf of USB stick,
 3. Back-ups maken op de computers van familie of vrienden; voorwaarde is wel dat zowel de computer van de familie of vrienden constant met internet verbonden moet zijn net als de eigen computer,
 4. Data worden met behulp van encryptie (=versleuteld) beveiligd,
 5. De bestanden worden automatisch gesynchroniseerd bij wijziging,
 6. Alleen beschikbaar voor Windows computers,
 7. De gebruiker bepaalt zelf van welke bestanden er een back-up gemaakt moet worden,
 8. Onder in de taakbalk rechts zit een icoon van BuddyBackup. Rood gekleurd betekent dat of een usb stick of de externe harde schijf moet worden aangesloten, waarna BuddyBackup de wijziging in de bestanden verwerkt.

U kunt BudyBackup downloaden via deze site

Een ander gratis software voor het naken van een back-up is FileFort Backup. Deze software blinkt uit door zijn gebruiksvriendelijkheid. Ook bij deze software kunt u aangeven om alleen de recente wijzigingen te back-uppen. De beschrijving van deze software vind u hier

The Cloud

Verschillende bedrijven bieden aan om uw bestanden op te slaan in “the Cloud”. Dit zijn servers die “ergens in de wereld” staan en aldaar data opslaan. Voorbeelden zijn Dropbox, Onedrive van Google, Icloud van Apple.  

Mogelijk gevaar hiervan is dat we niet weten wie er allemaal bij onze bestanden kunnen en waar onze bestanden zich fysiek bevinden. Ook een mogelijke stroomuitval, aanval van hackers of andere calamiteit op het betreffende datacentrum kan leiden tot verlies (al is de kans hierop erg klein). Ons advies is om belangrijke documenten, foto’s, films niet in de Cloud te bewaren.

Andere apparaten.

Ook een gsm bevat data, vaak foto’s en ook deze kunnen geback-upt worden. Dit kan door bijvoorbeeld via het programma (of, zoals een programma tegenwoordig wordt genoemd de app) Dropbox. Deze app wordt geïnstalleerd via de app store op de smartphone alsmede ook op de computer. De met de telefoon gemaakte foto’s komen automatisch in Dropbox, waarna via de op de computer geïnstalleerde versie de foto’s op de harde schijf van de computer kunnen worden gezet en op het apparaat dat u gebruikt voor het maken van de back-up.

Hotmail en Gmail maken beide gebruik van de cloud. Het kan handig zijn om belangrijke telefoonnummers, gescande reisdocumenten (paspoort, rijbewijs), verzekeringspolissen (reis- en ziektekosten verzekering) in een map (een label bij Gmail) te bewaren. Wordt de telefoon of het paspoort onverhoopt gestolen dan kan via hotmail of Gmail de betreffende instantie gewaarschuwd worden. Uiteraard kan dit ook via de webmail van de eigen internetprovidor.

Hoe dan ook, wij adviseren om tijdig back-ups te maken. Maak u gebruik van een portabele harde schijf dan is de veiligste manier van back-uppen om 1 schijf thuis te bewaren en de andere bij een familielid of vriend. Wordt bij een inbraak ook de portabele harde schijf gestolen, dan heeft u nog elders een portable schijf met een backup.