Aanmelden als SPA lid

Wanneer u voldoet aan onderstaande criteria kunt u hierbij uw lidmaatschap bevestigen.

Leden van de vereniging zijn:

  1. Zij die werkzaam zijn geweest bij de toenmalige gemeentepolitie Amsterdam, het latere regiokorps Amsterdam-Amstelland of de latere Eenheid Amsterdam van het korps Nationale Politie, dan wel diens rechtsopvolger en na eervol ontslag uit de politiedienst bij hun aanmelding als lid de vijftigjarige leeftijd hebben bereikt;
  2. De echtgenoot, echtgenote of levenspartner van een overleden lid, indien betrokkene laat blijken het lidmaatschap van de vereniging te willen continueren.

NB. Met het invullen van dit formulier geeft u toestemming dat uw gegevens in de ledenadministratie worden verwerkt, dat uw gegevens zullen worden gebruikt voor het toesturen van de incidentele digitale nieuwsbrief van de SPA

en krijgt u:

  • toegang tot alle activiteiten van de SPA,
  •  toezending van onze kwartaaluitgave van het SPA-Nieuws, alsmede
  •  toezending van de incidentele digitale nieuwsbrief.

Ons Privacy Protocol is opgenomen op deze pagina.

Velden met een * zijn verplicht.