Gemiddelde uitrekenen

Voor de diverse berekeningen wordt gebruikt gemaakt van de gegevens (data) in onderstaande afbeelding. De video’s waarin de rekenmethode ook uitgelegd wordt bevat echter een andere data.

De functie ‘Gemiddelde’ berekent het gemiddelde van de geselecteerde cellen.

  • Type in kolom L gemiddelde
  • Selecteer nu rij 4 tot en met kolom L
  • Klik op de knop Functie invoegen. 
  • Klik op Gemiddelde > OK.

In cel B7 staat nu het gemiddelde aantal drankjes dat is gekocht.