Document met rasterlijnen printen

Standaard worden rasterlijnen niet weergegeven op de afdruk van een Microsoft Excel-werkblad of -werkmap. In dit artikel wordt beschreven hoe u rasterlijnen kunt weergeven in afgedrukte werkmappen.

Selecteer het werkblad of de werkbladen die u wilt afdrukken. 

Tip: Wanneer er meerdere werkbladen zijn geselecteerd, verschijnt [Groep] in de titelbalk van het werkblad. Als u een selectie van meerdere werkbladen in een werkmap wilt annuleren, klikt u op een niet-geselecteerd werkblad. Als er geen niet-geselecteerd werkblad zichtbaar is, klikt u met de rechtermuisknop op het tabblad van een geselecteerd werkblad en klikt u op Groepering bladen opheffen.

Schakel het selectievakje Afdrukken bij Rasterlijnen in de groep Werkbladopties op het tabblad Pagina-indeling in.

Opmerking: Als de selectievakjes in de groep Werkbladopties grijs worden weergegeven, hebt u mogelijk een grafiek, afbeelding of ander object geselecteerd op het werkblad. Als u de selectie annuleert, kunt u de selectievakjes gebruiken.

  • Klik op het tabblad Bestand op Afdrukken. Sneltoets  U kunt ook op Ctrl+P drukken. 
  • Klik op de knop Afdrukken.

Volgende stappen

Wanneer u het selectievakje afdrukken hebt geselecteerd, kunt u de volgende stappen uitvoeren:

  1. Voorbeeld van de rasterlijnen weergeven    – Als u wilt zien hoe de rasterlijnen worden afgedrukt, drukt u op CTRL + F2 om het tabblad bestand te openen, waarin een afdrukvoorbeeld van een werkblad wordt weergegeven. Rasterlijnen worden alleen afgedrukt rond werkelijke gegevens in een werkblad. Als u rasterlijnen rond lege cellen wilt afdrukken, moet u instellen dat het afdrukbereik de cellen bevat. U kunt ook randen rondom de cellen toepassen. 
  2. Afdrukproblemen met rasterlijnen oplossen    -Als rasterlijnen niet worden weergegeven wanneer u het werkblad afdrukt, of als u de rasterlijnen niet kunt zien in het venster Afdrukvoorbeeld, controleert u of het selectievakje conceptkwaliteit is uitgeschakeld. Het selectievakje Conceptkwaliteit wordt weergegeven op het tabblad Blad in het dialoogvenster Pagina-instelling. Als u het dialoogvenster Pagina-instelling snel wilt openen, drukt u op Alt+P, S, P.

    Als rasterlijnen niet worden afgedrukt, is er mogelijk een probleem opgetreden met het printerstuurprogramma. In dit geval kunt u proberen het meest recente stuurprogramma te downloaden vanaf de website van de printerfabrikant. In laatste instantie kunt u randen toepassen rond de cellen die u wilt afdrukken.