Draaitabel maken in Excel

Een draaitabel is een zeer uitgebreid hulpmiddel van Excel om gegevens uit (grote) tabellen die u
heeft gemaakt, samen te vatten en te analyseren.
Een draaitabel maakt gebruik van allerlei functies uit Excel die u al kent, zoals het filteren, optellen, gemiddeldes bepalen en dergelijke, maar u hoeft de betreffende formules en opties dan niet
zelf in te maken: ze staan al voor u klaar.

Een draaitabel dankt zijn naam aan het feit dat u enorm gemakkelijk, door te slepen, kolommen
en rijen van plaats kunt laten veranderen of kunt filteren.
Werken met een draaitabel is alleen zinvol als er daadwerkelijk iets te analyseren valt: een namenlijst
in een draaitabel plaatsen heeft geen zin. Een tabel waarin alle uitgaven van de verschillende locaties
staan, wel. Hoe meer kolommen in de tabel staan, hoe meer mogelijkheden de draaitabel u geeft
voor verdere analyses.

U heeft een tabel klaar hebben staan met gegevens. 

1 – Selecteer met de muis de gegevens (data), die u in een draaitabel wilt laten zien.

2 – Ga nu naar het lint en kies voor invoegen en dan “Draaitabel”.

3 – Klik nu op “Draaitabel”.

4 – Onderstaande scherm opent zich. U ziet nu de door uw geselecteerde gegevens staan in Selecteer een tabel of bereik.  Klik nu op “OK”.

Op een nieuw tabblad opent zich nu een leeg draaitabel. Rechts ziet u de door u gemaakte kolommen, welke u in de draaitabel wilt laten zien.

5 – In dit voorbeeld wordt als eerste op “Naam” geklikt en gesleept deze naar “Rijen”.

 6 – “Maanden” wordt naar “Kolommen” gesleept en “aantal kilometers” gaat naar “waarden”.

De draaitabel is nu klaar!