Een cel splitsen

Mogelijk wilt u een cel splitsen in twee kleinere cellen in een kolom. Helaas is dit niet mogelijk in Excel. Maak in plaats daarvan een nieuwe kolom naast de kolom met de cel die u wilt splitsen, en splits vervolgens de cel. U kunt ook de inhoud van een cel splitsen in meerdere aangrenzende cellen.

In de volgende schermafbeeldingen ziet u hiervan een voorbeeld:

 

De inhoud van een cel splitsen in twee of meer cellen

Opmerking: Excel voor het web heeft geen wizard tekst naar kolommen. In plaats daarvan kunt u tekst splitsen in verschillende kolommen met behulp van functies.

  1. Selecteer de cel of cellen waarvan u de inhoud wilt splitsen.

    Belangrijk:  Wanneer u de inhoud splitst, wordt de inhoud in de volgende cel aan de rechterkant overschreven. U moet er dus voor zorgen dat deze cel leeg is.

  2. Klik op het tabblad Gegevens in de groep Gegevenshulpmiddelen op Tekst naar kolommen. De wizard Tekst naar kolommen wordt geopend.
  3. Kies Gescheiden als deze optie nog niet is geselecteerd en klik vervolgens op Volgende.
  4. Selecteer het scheidingsteken of de scheidingstekens om aan te geven op welke plek de celinhoud moet worden gesplitst. In de sectie Voorbeeld van gegevens ziet u hoe uw inhoud eruitziet. Klik op Volgende.
  5. Selecteer in het gebied Gegevenstype per kolom het gegevenstype voor nieuwe kolommen. Standaard wordt in de kolommen hetzelfde gegevenstype gebruikt als dat van de oorspronkelijke cel. Klik op Voltooien.