Excel-tabel kopiëren naar Word

Soms is het handig om een tabel te maken in Excel en daarna in te voegen in een Word-bestand. Bijvoorbeeld als er berekeningen in de tabel moeten worden uitgevoerd. Het kopiëren van een tabel vanuit Excel is zo gedaan. Tijdens het invoegen in Word hebt u verschillende keuzemogelijkheden.

Als u de opgemaakte tabel op de normale manier kopieert, dan kunt u (of iemand anders) de gegevens later nog bewerken. Als u de tabel omzet naar een afbeelding, is deze daarna niet meer te bewerken.

Tabel kopiëren in Excel

 • Selecteer uw tabel. Klik hiervoor op de cel uiterst links boven.
 • Houd de muisknop ingedrukt en beweeg naar de cel uiterst rechts beneden.
 • Klik, indien nodig, op het tabblad Start en klik in de groep ‘Klembord’ op Kopiëren.
 • Of gebruik de sneltoetsen Ctrl+C op het toetsenbord om te kopiëren.

Als tabel plakken in Word

 • Plaats de muisaanwijzer op de gewenste plaats in uw document.
 • Klik, indien nodig, op het tabblad Start.
 • Klik in de groep ‘Klembord’ op het zwarte driehoekje onder de optie ‘Plakken’.
 • Er opent een venstertje met ongeveer zes verschillende opties (plaatjes). Als u uw muis over de plaatjes beweegt, ziet u in het document direct welk resultaat dit oplevert. Klik op Opmaak van bron behoudenOpmaak van bron behoudenom de tabel te plakken. De tabel kunt u eventueel in Word bewerken.

Als afbeelding plakken in Word

 • Plaats de muisaanwijzer op de gewenste plaats in uw document.
 • Klik, indien nodig, op het tabblad Start.
 • Klik in de groep ‘Klembord’ op het zwarte driehoekje onder de optie ‘Plakken’.
 • Er opent een venstertje met ongeveer zes verschillende opties (plaatjes). Als u uw muis over de plaatjes beweegt, ziet u in het document direct welk resultaat dit oplevert. Klik op AfbeeldingTabel als afbeelding plakken.om de tabel als afbeelding in te voegen. De tabel kunt u niet meer bewerken. Wel kunt u de tabel opmaken in het tabblad ‘Afbeeldingsopmaak’.