Nieuwe regel in Excel

Een werkblad in Excel bestaat uit cellen. Hierin kunt u getallen kwijt, maar ook tekst. Weet u dat u tekst in een cel op een nieuwe regel kunt beginnen? 

Enter in een Excel-cel

Best vervelend, een stukje tekst dat maar achter elkaar doorloopt in een cel van Excel. Wat u eigenlijk wilt is een nieuwe regel beginnen. Gelukkig kan dat eenvoudig met de sneltoetscombinatie Alt+Enter.

  • Plaats de muisaanwijzer op de plek in de tekst waar u de nieuwe regel wilt beginnen.
  • Druk de Alt-toets in en houd deze ingedrukt terwijl u ook de Enter-toets kort indrukt. Laat daarna beide toetsen los.

Voorbeeld:

Zonder Alt+Enter:

Excel nieuwe regel beginnen in cel gebruik alt + enter.
U ziet nu dat zonder Alt+Enter de tekst regel niet afgebroken wordt waardoor de regel niet in zijn geheel zichtbaar is.

Met Alt+Enter:

Excel nieuwe regel beginnen in cel
gebruik alt + enter.
Door de combinatie te gebruiken van Alt+Enter wordt de tekstregel wel afgebroken en gaat verder onder de al getypte tekst. Nu is de tekst wel volledig zichtbaar.