Voorwaardelijke opmaak gebruiken om gegevens te markeren

Met behulp van voorwaardelijke opmaak kunt u gegevens visueel verkennen en analyseren, kritieke problemen opsporen en patronen en trends identificeren. 

Met voorwaardelijke opmaak kunt u gemakkelijk interessante cellen of cellenbereiken markeren, ongebruikelijke waarden benadrukken en gegevens visualiseren met behulp van gegevensbalken, kleurenschalen en pictogrammensets die overeenkomen met specifieke variaties in de gegevens.

Met voorwaardelijke opmaak wordt het uiterlijk van cellen gewijzigd op basis van de voorwaarden die u opgeeft. Als aan de voorwaarden wordt voldaan, wordt het cellenbereik opgemaakt. Als niet aan de voorwaarden wordt voldaan, wordt het cellenbereik niet opgemaakt. Er zijn veel ingebouwde voorwaarden en u kunt ook zelf een formule (waaronder een formule die Waar of Onwaar als resultaat geeft).

Voorwaardelijke opmaak werkt als volgt:

 • Klik op de cel waarop u voorwaardelijke opmaak wilt toepassen. Wilt u meerdere cellen selecteren, houdt dan de Ctrl-toets ingedrukt terwijl u deze cellen aanklikt.
 • Klik in het Lint bij de groep ‘Stijlen’ op de knop Voorwaardelijke opmaak.
  Voorbeeld: Voorwaardelijke opmaak van maximale temperatuurgegevens per maand voor verschillende locaties, met kleuren die op een intuïtieve manier overeenkomen met de waarden (hoge temperaturen zijn oranje/rood, terwijl lage temperaturen geel/groen zijn)
 • Ga met de muisaanwijzer over Markeringsregels voor cellen.
 • Klik op Kleiner of gelijk dan.
 • Vul in het linkervak ‘80‘ in.
 • In het rechtervak bepaalt u de opmaak. Standaard staat hier ‘Lichtrode opvulling met donkerrode tekst’, maar u kunt natuurlijk een andere optie kiezen. Klik daarvoor op het pijltje, rechts in het vak, en een uitklapmenu opent. In onderstaand voorbeeld is de kleur donker groen.
  Voor de tweede voorwaarde kiest u Voorwaarde 2. De waarde voor het linkervak wordt nu  groter dan 80 en kleiner dan 90. In het rechtervak wordt nu de kleur licht groen gekozen.
  De derde voorwaarde wordt kleiner of gelijk aan 90 en kleiner dan 100. De gekeuzen kleur is nu oranje.
  De vierder voorwaarde wordt Groter of gelijk aan 100 en als kleyur kiest u rood. 
 • Klik op Aangepaste indeling als u de opmaak zelf wilt bepalen (klik bij ‘Lettertype’ onder ‘Tekenstijl’ bijvoorbeeld op Vet en klik in het uitklapmenu bij ‘Kleur’ op de kleur ‘rood’. Nadat u de opmaak hebt vastgesteld klikt u op OK).
 • Klik op OK.