Werkbladen in Excel

In Excel scheidt u gegevens van elkaar via werkbladen. Deel bijvoorbeeld een kasboek in met een nieuw werkblad voor elke maand van het jaar.

Meerdere tabbladen in Excel

Elk Excel-document bevat ten minste één werkblad. Dit is het gebied waarin alle cellen staan en waar u gegevens invult. Bijvoorbeeld inkomsten en uitgaven of andere gegevens zoals meterstanden of reistijden. Als u een nieuw document aanmaakt, dan krijgt u één leeg werkblad voor u om mee van start te gaan. Onder in beeld ziet u de naam van het werkblad staan. Het heeft de standaardnaam ‘Blad1’. U voegt werkbladen naar eigen inzicht toe, geeft ze een duidelijke naam en verwijdert werkbladen die u niet meer nodig hebt.

Naam werkblad wijzigen

  • Klik met de rechtermuisknop op ‘Blad1’.
  • Klik op Naam wijzigen in het snelmenu.
  • De tekst ‘Blad1’ wordt in een grijs vakje gezet. Typ een nieuwe naam.
  • Druk op de Enter-toets.

De naam is gewijzigd.

Nieuw werkblad toevoegen
Een nieuw werkblad kan handig zijn wanneer u gegevens in hetzelfde document van elkaar wilt scheiden.

  • Klik op het plusteken, rechts van het bestaande werkblad.
  • Er verschijnt een nieuw werkblad. Standaard is de naam ‘Blad2’. Excel telt gewoon door, dus het derde heet standaard ‘Blad3’, enzovoort.
  • Wijzig de naam zoals hierboven omschreven.

Werkblad verwijderen
Bedenk voordat u een werkblad verwijdert, dat u ook de gegevens verwijdert die op het werkblad staan.

  • Klik met de rechtermuisknop op het werkblad dat u wilt verwijderen.
  • Klik op Verwijderen.