Invoegen een voettekst

Om u documentpagina’s van een consistente kop- of voettekst te voorzien, gaat u als volgt te werk. Open het tabblad Invoegen en klik op Voettekst in de rubriek Koptekst en voettekst. U kunt uit een twintigtal ontwerpen kiezen, waarna u in de rubriek Positie de hoogte van de voettekst vanaf de onderkant van de pagina instelt (in cm). Wij willen de voettekst zelf opvullen met eigen gegevens en dus opteren wij voor Leeg (drie kolommen).

 

Kop/voettekst aanpassen

Stel dat u op oneven pagina’s links de datum wilt, in het midden de documenttitel en rechts het paginanummer, terwijl u die volgorde op even pagina’s omgedraaid wilt.

Selecteer om te beginnen op de eerste pagina (met een oneven nummer) de eerste kolom van uw voettekst, met de tekst [Typ hier]. In het lint openen nu automatisch de Hulpmiddelen voor kop- en voettekst. Hier klikt u in de rubriek Invoegen op Datum en tijd en kiest u het gewenste formaat, waarbij u al dan niet een vinkje plaatst bij Automatisch bijwerken. Open nu het tabblad Bestand, Info en klik bij Eigenschappen naast de ingang Titel, waar u de documenttitel invult. Die plaats u als volgt in de middelste kolom van uw voettekst: klik op Info over document en selecteer Documenttitel.

We gaan over naar de derde en laatste kolom van uw voettekst, waar we een paginanummer willen invoeren. Dat voegt u als volgt toe: klik opnieuw op Info over document en kies Veld. Bij Veldnamen selecteer u Page en kiest u een geschikte lay-out voor het paginanummer.

In het lint van Hulpmiddelen voor kop- en voettekst plaatst u vervolgens een vinkje bij Even en oneven pagina’s verschillend, waarna u het ontwerp aanpast bij Voettekst even pagina. U kunt ook gemakshalve het ontwerp van een oneven pagina kopiëren en plakken, waarna u het handmatig aanpast voor uw even paginanummers.


Voetnoten toevoegen

Een tekst met wat meer wetenschappelijke of academische allures bevat natuurlijk ook de nodige voetnoten (onderaan de betreffende pagina’s) en soms ook eindnoten (achteraan het document). Deze zijn vrij eenvoudig te maken. We nemen voetnoten als voorbeeld.

Klik op de plaats waar u een voetnoot wilt. Open het tabblad Verwijzingen en kies Voetnoot invoegen – u treft hier trouwens ook Eindnoot invoegen aan; dat werkt verder hetzelfde.. Onderaan de pagina verschijnt een horizontale lijn met de nodige ruimte voor het intikken van u voetnoot. Dubbelklik op het cijfer of symbool naast de voetnoot om naar de verwijzing in het document terug te keren.

U kunt nu de opmaak van uw voetnoten aanpassen. Op het tabblad Verwijzingen klik u op het pijlknopje rechtsonder de rubriek Voetnoten. Er verschijnt een dialoogvenster waar u bijvoorbeeld een ander opsommingsteken of symbool kunt aanduiden. Ook kunt u aangeven of de nummering doorlopend moet zijn of opnieuw moet beginnen bij elke nieuwe pagina of sectie.

Past u bepaalde onderdelen aan, dan maakt u tenslotte bij Wijzigingen toepassen op duidelijk of de aanpassingen gelden voor de voetnoten van het gehele document of alleen voor die van de huidige sectie.