Douwe Brouwer, Marianne Walma en Rene Riool geridderd

foto Hansje Dekkers

De dag voor Koningsdag is, zoals gebruikelijk DE dag om bijzondere Nederlanders een onderscheiding te geven.

Zo ook dit jaar. Het bestuur van de SPA is trots en verheugd om te vermelden dat onze oud commissielid Douwe Brouwer is geridderd.

De motivatie zal worden gepubliceerd in ons komende SPA-Nieuws.

 

Marianne Walma (Wilnis, 1952) zet zich als vrijwilliger met hart en ziel in voor de Vereniging van Reumapatiënten Amsterdam e.o. Naast secretariaatswerkzaamheden organiseert ze in het kader van de zogenaamde “lotgenoten-contacten” diverse voorlichtingsbijeenkomsten met daarbij deskundigen, organiseert groepsreizen, bingomiddagen en organiseert en coördineert diverse sportactiviteiten zoals fitness, zwemmen en yoga voor de leden. Als ombudsvrouw van de VRA onderhoudt ze vele contacten en vervult een bemiddelende rol. Ook onderhoudt ze de contacten met de zuster reumapatiëntenverenigingen, ReumaNederland en artsen/onderzoekers. 

foto Hansje Dekkers

 

Haar inzet gaat verder dan alleen het vervullen van de bestuurlijke taken. Ze biedt altijd een luisterend oor aan de reumapatiënten en regelt voor hen de zaken daar waar het nodig is. Ze bezoekt zieke mensen in de ziekenhuizen, thuis of in een hospice. Ze brengt bij alleenstaanden een maaltijd of doet de boodschappen. En als het nodig is begeleidt ze de mensen bij doktersbezoeken.

In het verlengde werkt zij als vertegenwoordiger van de VRA samen met de Harteraad. De Harteraad is het expertisecentrum voor het leven met hart- en vaataandoeningen en biedt mensen met een hart- en vaataandoening én hun naasten praktische, sociale en emotionele steun. Hier organiseert zij informatiebijeenkomsten voor de leden.

Marianne Walma heeft een indrukwekkende staat van dienst als mantelzorger. Al in 1998 nam zij als jongste dochter haar alleenstaande dementerende moeder onder haar hoede. Tegelijkertijd zorgde zij voor de beste vriendin van haar moeder en werd ook haar vertrouwenspersoon. In het verlengde van haar activiteiten voor de VRA verleent zij al jarenlang intensieve mantelzorg aan mensen die op haar weg zijn gekomen en waarvan zij vindt dat zij dat nodig hebben. Zij is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau.

 

René Riool, commandant/commissaris bij de politie, zet zich naast zijn werk sinds 1996 als vrijwilliger en bestuurslid in voor het gemengd koor InStemming in Ilpendam. Sinds 2015 is hij bovendien vrijwilliger bij de Parochie H. Franciscus en is hij administrateur en budgethouder van de locatieraad van de H. Sebastianuskerk te Ilpendam. Ook maakt hij deel uit van de festiviteitencommissie voor het 150-jarig bestaan van het kerkgebouw.