Recherche reünie – verslag

                                                                                                   

Een reünie organiseren, hoe doe je dat en wat komt er allemaal voor kijken? Er zijn mensen, die er hun hand niet voor om draaien. Wij hebben ervaren, dat zoiets niet eenvoudig is. We schrijven november 2016 als tijdens een bijeenkomst van oud-collega’s in Amsterdam het idee ter sprake komt om een reünie te organiseren van ex KMar rechercheurs, die in de jaren na 1975 hebben gewerkt in Amsterdam in het kader van recherchebijstand, inclusief de politierechercheurs met wie men had samengewerkt. Henk Hendriks nam het voortouw en verzocht Ton de Graaf en deze stukjesschrijver om medewerking. Met als uiteindelijk resultaat het vaststellen van datum en locatie. De keuze viel op 13 april 2017 en het gebouw van de Vereniging Senioren Politie Amsterdam (SPA), gelegen aan de Rijksstraatweg 56 te Duivenrecht. Daarvoor was uiteraard noodzakelijk de toestemming en medewerking van het bestuur van die vereniging en dat kregen we voor de volle 100%. Fantastisch mensen, onze bijzondere dank. Circa 60 ex-collega’s hadden zich inmiddels aangemeld. Bijzonderheid daarbij was, dat Henk naamplaatjes had vervaardigd, waarop tevens stond vermeld bij welk bureau of dienst men had gewerkt. De reünie startte om 11.00 uur en kwam tot een einde om 15.00 uur. Al ruim voor 11.00 uur arriveerden de eerste enthousiaste reünie uitgenodigden, deels met KMar- en deels politieachtergrond, waarbij al snel duidelijk werd, dat sommigen al een behoorlijk rit achter de rug hadden.  Dus was de ontvangst met koffie zeer welkom. Bij binnenkomst werd aan eenieder zijn naamplaatje uitgereikt door de echtgenote van Henk. Dit bleek een gouden idee te zijn. Na zoveel 10-tallen jaren was het herkennen van elkaar toch een probleem. Logisch, want wie heeft de eeuwige jeugd? Bij anderen had de tand des tijds kennelijk minder invloed gehad. De opkomst was prima. Toen vrijwel iedereen was gearriveerd, sprak Ton een welkomstwoord, waarbij hij summier inging op een stukje achtergrond geschiedenis over het hoe de KMar recherchebijstand tot stand was gekomen. Vervolgens ging men over tot het ophalen van herinneringen uit die tijd, waarbij werd vastgesteld, dat sommige verhalen met een korrel zout genomen dienden te worden, maar dat hoort bij een reünie.

Men was bepaald niet eenkennig en zwierf van de een naar de ander, kortom de sfeer was geanimeerd en prettig. Dank, dank aan het bestuur van de Vereniging SPA voor het verzorgen van een uitstekende gevarieerde lunch. Toen de bijeenkomst op een einde begon te lopen heeft Rob Heida de secretaris van de SPA een groepsfoto gemaakt kort daarna werd van elkaar afscheid genomen, niet met een traan, maar met een lach en een tevreden gevoel. Het was een plezier om elkaar na zo lange tijd weer te ontmoeten. Met elkaar kunnen we terugzien op een zeer geslaagde reünie. Of deze bijeenkomst een vervolg zal krijgen, zal de toekomst uitwijzen.