Themadag HAVANK

Daarna werd een interessante moordzaak behandeld waarin vingerafdrukken een doorslaggevende rol speelden. Helaas bleek hier dat het bewijs door politie was gemanipuleerd. Een deskundige kan de spreekwoordelijk betrouwbare stille getuigen toch laten liegen. Deze zaak speelde in Zuid Afrika en Arie Zeelenberg trad hier, met toestemming van het korps, op als getuige deskundige voor de verdediging in het kader van grenzeloze tegenspraak.
Foto’s van deze gezellige en informatieve bijeenkomst zijn – zoals gebruikelijk – verzorgd door onze hoffotograaf Rob Heida.