Voorkom fraude: zo gaat u om met een kopie van uw ID-bewijs

U huurt een auto, boekt een vakantie of hotelkamer, sluit een abonnement af bij de sportschool… Er zijn tal van momenten waarop er om een kopie van uw identiteitsbewijs gevraagd wordt. Vaak mag dit helemaal niet. Bovendien loopt u het gevaar dat kwaadwillenden met uw gegevens aan de haal gaan. Hoe voorkomt u identiteitsfraude? En wanneer mag er wél om een kopie van uw legitimatiebewijs worden gevraagd? 
 
De reden dat er om uw paspoort of ID-kaart wordt gevraagd, is vaak eenvoudig: degene die dit doet, wil zeker weten dat u bent wie u zegt te zijn. Geen probleem natuurlijk. Maar wat als een bediende achter een willekeurige balie een kopietje wil maken van uw identiteitsbewijs? Stem hier niet klakkeloos mee in.

Wie mogen een kopie maken?

Slechts enkele organisaties mogen wettelijk gezien daadwerkelijk een volledige kopie van je identiteitsbewijs maken. Het gaat om banken, notarissen, de overheid, casino’s en zorgverleners, zoals de apotheek, de huisarts en de zorgverzekeraar. Je werkgever is op grond van de Wet op de Loonbelasting verplicht om bij indiensttreding een kopie van je identiteitsbewijs in de loonadministratie te bewaren.

Wie mogen geen kopie bewaren?

Een verhuurder van fietsen of auto’s, telefoonproviders, hotels, sportscholen… ook zij vragen weleens om een kopie, maar aan hen bent u nooit verplicht om die te geven. Uiteraard mogen ze wel uw identiteit verifiëren door uw paspoort of ID-kaart te controleren. Een volledige kopie maken is hiervoor niet noodzakelijk en zelfs in strijd met de wet. Hiermee kan misbruik gemaakt worden van persoonsgegevens; dat is identiteitsfraude. Zelfs het handmatig overnemen van uw gegevens mag niet, want ook dan is er feitelijk sprake van een kopie.

Wat is het gevaar?

Waarom is het link om al uw gegevens te delen? Bij identiteitsfraude maakt iemand anders dan u zelf gebruik van uw identiteitsgegevens. Een kopie van het paspoort of identiteitskaart volstaat. Met uw naam, geboortedatum én unieke burgerservicenummer (BSN) kan een kwaadwillende al aan de slag. Hij of zij kan een lening aanvragen of bijvoorbeeld een abonnement afsluiten onder uw identiteit. U zit dan met de gebakken peren. Zo kunt u totaal onverwacht getrakteerd worden op rekeningen voor zaken die u niet hebt gekocht, afgesloten of geboekt. Laat dus uw paspoort of ID-kaart nooit zomaar één op één kopiëren, tenzij het om de eerdergenoemde instanties gaat.

Dek delen van je pas of ID-bewijs af

Voor u aan een balie staat, op vakantie gaat, per post of online uw gegevens deelt, kunt u alvast inspelen op het verzoek van een kopie van uw identiteitsbewijs. Maak er zelf eentje waarop niet alles is terug te lezen. Dek gegevens die niet nodig zijn voor de verificatie van uw identiteit af. Belangrijk is om vooral uw burgerservicenummer voor jezelf te houden. Dit unieke BSN-nummer is voor criminelen, samen met uw naam en geboortedatum, de sleutel naar ID-fraude.

Tips om fraude te voorkomen

De Rijksoverheid heeft een aantal praktische tips ter voorkoming van fraude:
-Maak in de kopie jouw burgerservicenummer altijd onleesbaar (ook in de cijferreeks onderaan je pas)
-Schrijf op de kopie dat het een kopie is.
-Schrijf op de kopie voor welke instantie of welk product de kopie is bedoeld.
-Schrijf op de kopie de datum waarop u de kopie afgeeft.