Oplossing puzzel september 2020

Voor de puzzel van het Spa magazine september 2020 hebben we 15 oplossingen binnengekregen. Hiervan waren er 9 correct. Bij loting is de prijs gevallen op collega Arnold Tempelmans. Arnold wordt binnenkort benaderd om de prijs in ontvangst te nemen.

De oplossing is: