Opgelicht door een bedrijf

Vaak gaat het om misleiding, bijvoorbeeld in gevallen waarbij een bedrijf de zaken mooier voorstelt dan ze zijn. Als het echt om oplichting gaat, dan is aangifte doen bij de politie nuttig maar verwacht er niet te veel van.

 

De term ‘oplichting’ wordt in het algemene spraakgebruik nogal makkelijk gebruikt. In veel gevallen gaat het eigenlijk om misleiding of dwaling, bijvoorbeeld wanneer een bedrijf de zaken mooier voorstelt dan ze zijn. Bij oplichting moet er sprake zijn van ‘listige kunstgrepen’. Wat daaronder valt, is in het Wetboek van Strafrecht omschreven. In geval van oplichting kun je aangifte doen bij de politie. Aangifte doen is nuttig, maar verwacht er niet te veel van: echte oplichters zijn vaak al met de noorderzon vertrokken voordat (of zodra) hun praktijken aan het licht komen.

Heb je ongevraagd een product ontvangen?

 • Een koop komt alleen tot stand als je duidelijk ‘ja’ hebt gezegd tegen de verkoper. Heb je niet gereageerd of niet duidelijk ‘ja’ gezegd, dan is een product ongevraagd toegezonden.
   
 • Als je een aanbieding krijgt waaraan je gebonden bent tenzij je laat weten het niet te willen, dan is er sprake van een ‘negatieve optie’. Ook in dat geval is er sprake van ongevraagde toezending.
   
 • De ondernemer zal moeten bewijzen dat je om toezending hebt gevraagd. 

 • Je mag het ongevraagd toegestuurde product houden zonder te betalen. Ga wel goed na of door jou – of een van je huisgenoten – het product echt niet is besteld, want dan moet je alsnog betalen voor het product, inclusief de extra kosten 
   
 • Als je wilt voorkomen dat de leverancier komt met incassomaatregelen, kun je een brief schrijven waarin je uitlegt dat je het product houdt omdat het ongevraagd is toegezonden. Je kunt hiervoor onze voorbeeldbrief ontkenning totstandkoming overeenkomst gebruiken.

Ontkennen totstandkoming overeenkomst

Je kunt deze brief (aangetekend) per post of per e-mail versturen.

Download voorbeeldbrief opgesteld door de consumentenbond.

Voor de zekerheid kun je er ook voor kiezen het product terug te sturen aan de leverancier. Doe dat dan door retour afzender op het pakket te zetten.

Heb je onverwacht een prijs gewonnen?

Als iets te mooi is om waar te zijn, is het dat meestal ook. Als mensen jou spontaan geld willen geven, is er eigenlijk altijd iets niet pluis. De motieven van dit soort ‘gulle gevers’ komen vaak al snel bovendrijven: ze willen eerst geld zien voordat het bedrag kan worden overgemaakt of de zogenaamde prijs dient als lokkertje om je aan een vast contract te binden.

Heb je een e-mail ontvangen van je bank?

Banken vragen nooit via e-mail om persoonlijke gegevens als pincodes en wachtwoorden. In de meeste gevallen dienen dit soort phishing-mails om jou informatie te ontfutselen en vervolgens je rekening te plunderen. Bekijk dergelijke verzoeken dus heel kritisch en neem bij enige twijfel direct contact op met je bank.

Wat kun je het beste doen bij fraude en oplichting?

Meld het bij de fraudehelpdesk opgericht door het ministerie van Justitie.

Doe aangifte van oplichting en fraude bij de politie, telefoonnummer: 0900 – 8844 of online op mijnpolitie.nl

Indien je anoniem een melding wilt doen van een fraude (waarvan je niet zelf het slachtoffer bent), kun je bellen naar Meld Misdaad Anoniem, tel: 0800 – 7000.