Recht van vergetelheid

Zonder dat u erbij stilstaat, zijn er tal van partijen die gegevens van u verzamelen, bijvoorbeeld Google, websites, verzekeringsmaatschappijen enzovoort. Als u dit niet prettig vindt, kunt u gebruik maken van het recht op vergetelheid, zodat informatie wordt verwijderd. Hoe steekt dit in elkaar? En wanneer kun u er een beroep op doen?

Sinds mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van kracht, die u meer privacyrechten geeft. Is er geen goede reden (meer) voor een partij om uw persoonsgegevens nog langer te verwerken? Dan moet deze organisatie uw gegevens wissen als u dat vraagt. U heeft namelijk ‘recht op vergetelheid’, dus dat de betreffende partij u letterlijk vergeet.

Wanneer geldt het recht van vergetelheid? Het gaat om situaties waarin:

– De gegevens niet meer nodig of relevant zijn
– U toestemming voor gebruik hebt teruggetrokken
– U bezwaar hebt gemaakt tegen de verwerking
– De organisatie de persoonsgegevens onrechtvaardig verwerkt
– De wettelijk bepaalde bewaartermijn is verlopen
– Betrokkene jonger is dan zestien jaar en de persoonsgegevens zijn verzameld via een website of app

Goed om te weten: u kunt een vergeetverzoek niet uitvoeren namens iemand anders. U moet het dus echt zelf doen. Ook moet u hiervoor ouder zijn dan 16 en niet onder curatele zijn gesteld.

Om duidelijker te maken hoe u een beroep op het recht op vergetelheid kunt doen, vindt u hieronder een aantal voorbeelden.

Uw data bij een verzekeringsmaatschappij

Stapt u op bij een verzekering? Dan kunt u verzoeken om de data die over u is bewaard te verwijderen middels een vergeet mij-verzoek. Uw gegevens zijn op dat moment niet meer nodig. Bij zo’n verzoek hoort dat de verzekeringsmaatschappij in actie komt en derde partijen, aan wie ze uw persoonsgegevens hebben verstrekt, ook laat weten dat zij die gegevens moeten wissen.

Recht op inzage

U kunt ook eerst nog opvragen wat er zoal over u bewaard is gebleven en u toe laten sturen, mocht u dat interessant vinden. Dit wordt ook wel het recht op inzage genoemd. Hiervoor mogen geen kosten in rekening worden gebracht. Dit recht geldt uiteraard niet alleen voor de verzekeraars uit dit voorbeeld. Alle organisaties die over uw gegevens beschikken, moeten meewerken aan het recht op inzage.

 

Hoe vraag u ‘recht op vergetelheid’ aan?

Wilt u dat een verzekeraar of een andere organisatie uw persoonsgegevens verwijdert? Sommige websites zijn goed voorbereid op het vergeetrecht en hebben een online formulier ervoor beschikbaar of u kunt een speciaal telefoonnummer bellen. Is dit niet het geval dan kunt u schriftelijk een beroep doen op het vergeetrecht, via een brief of e-mail. De Autoriteit Persoonsgegevens heeft deze voorbeeldbrief opgesteld die u als basis voor uw tekst kunt gebruiken. Deze autoriteit is bij wet aangesteld voor toezicht op het correct verwerken van persoonsgegevens.


Ontgooglen? Houd hier rekening mee

Zoekmachine Google is een grootmeester in het verzamelen en tonen van gegevens. Misschien ook wel die van u. Voor u in het kader van het vergeetrecht uzelf laat ‘ontgooglen’, moet u wel met een paar dingen rekening houden. Zo biedt Google als zoekmachine enkel een verwijzing naar de website waar de informatie op te vinden is. Als u de zoekresultaten laat verwijderen bestaan ze op die plek dus nog wel, alleen kunt u ze via Google niet meer vinden.

Wilt u informatie écht helemaal laten verdwijnen? Begin dan bij de bron, de website waar uw naam of andere info over u staat. Als die gegevens niet meer relevant zijn, moet de sitebeheerder aan de slag en de info weghalen. Voor Google is dit nog weleens een vereiste: zolang de brongegevens niet heeft weggehaald, blijft de zoekmachine een resultaat tonen.


Speciaal Google-formulier

Wil u u gegevens uit de zoekresultaten verwijderen? Maak dan gebruik van dit Google formulier. Geef per zoekresultaat aan waarom de pagina over u gaat en waarom de opname van deze website als zoekresultaat verouderd, irrelevant of anderszins bezwaarlijk is.

Als gevolg van het vergeetrecht leest u soms na een zoekopdracht bij Google weleens: ‘Sommige resultaten zijn mogelijk verwijderd op grond van Europese wetgeving inzake gegevensbescherming.’ Iemand heeft dan met succes gebruik gemaakt van het recht op vergetelheid.


Soms geldt het recht op vergetelheid niet

U kunt niet altijd een beroep doen op het recht op vergetelheid. Soms is een organisatie of (overheids)instantie wettelijk verplicht om uw gegevens te gebruiken of om deze voor een bepaalde tijd te bewaren. Dan hoeft die partij uw data niet te wissen als u dat vraagt. Denk aan de verwerking van persoonsgegevens door de Belastingdienst.

Ook kan het voorkomen dat uw naam is verwerkt in een journalistiek verhaal. De verwerking kan dan onder het recht op vrijheid van meningsuiting en informatie vallen. Een website zal dan niet zo snel een naam weghalen, tenzij de maker dit uit coulance wil doen.

Wordt u aanvraag niet gehonoreerd? Dan moet aan u wel duidelijk worden gemaakt waarom uw recht op vergetelheid is afgewezen.


Klachten melden bij Autoriteit Persoonsgegevens

Wordt er volgens u door een partij niet voldaan aan de AVG en is het vergeetrecht niet goed uitgevoerd? Dan kun u uw privacyklacht, met onderbouwing, melden bij de Autoriteit Persoonsgegevens via dit online formulier.

Wil u eerst zeker weten of u privacyklacht wel terecht is? Dan kun u contact opnemen met het Informatie- en Meldpunt Privacy van de Autoriteit Persoonsgegevens voor meer informatie.