Systeemherstel

Computerproblemen, zoals traagheid en vastlopers, zijn vaak te wijten aan recent geïnstalleerde programma’s. Zet de Windows 10-computer eens terug in de tijd met Win­dows Systeemherstel. De problemen zouden dan zomaar eens kunnen verdwijnen.

In dit artikel bespreken we wat Systeemherstel is en hoe u een herstelpunt in Windows 10 aanmaakt en terugzet.

De term ‘Systeemherstel’ betekent: de computer terugzetten naar een eerder moment, toen er nog geen problemen wa­ren. Windows Systeemherstel maakt op bepaalde momenten een soort foto van de toestand van de computer. Dat noemen we een herstelpunt. De programma’s en instellingen van de computer worden vastgelegd. Bij computerproble­men kunt u terugkeren naar een eerder gemaakte momentopname. Dus naar de instellingen en pro­gramma’s van toen. In de tussentijd ontstane problemen kunnen daarmee ongedaan worden gemaakt. 

Wanneer gebruikt u Systeemherstel?

Systeemherstel is een paardenmiddel. Het is altijd het beste om eerst andere oplossingen te zoeken die minder ingrijpend zijn. Denkt u dat de pc besmet is met een virus? Laat de virusscanner dan een volledige scan maken van de computer en verwijder de gevonden boosdoener. De problemen zijn dan wellicht voorbij. Is de computer erg langzaam nadat u een nieuwe app hebt geïnstalleerd? De-installeer de app dan via het Instellingen. Zie Programma verwijderen in Windows 10.

Er zit namelijk een ‘maar’ aan Systeemherstel. Het is een registratie van een moment. Apps die sinds het herstelpunt zijn geïnstalleerd, staan daar dus niet op. Na Systeemherstel moet u deze opnieuw downloaden. Documenten, e-mailberichten en foto’s worden over het algemeen niet beïnvloed en blijven bewaard. Hebt u per ongeluk een document weggegooid, dan heeft het dus geen zin om een systeemherstel uit te voeren. Daarvoor is het verstandig altijd een back-up van de documenten op een andere medium, zoals een externe harde schijf of USB-stick, te hebben.

De meeste computers maken automatisch herstelpunten aan, waarnaar de computer eventueel teruggezet kan worden. Maar het is goed om te weten of Systeemherstel daadwerkelijk correct werkt en is ingeschakeld op de computer. Als dit niet zo is, schakelt u de functie eenvoudig in. Let op dat u onderstaande stappen nauwkeurig volgt. Er is namelijk ook een functie Systeemherstel binnen het Instellingenvenster van Windows 10, maar deze werkt anders en behandelen we niet in dit artikel.

 • Open het Configuratiescherm. Klik daarvoor onder in beeld op het pictogram van het vergrootglas.
 • Typ ‘Configuratiescherm’.
 • Klik op Configuratiescherm Bureaublad-app.
 • Klik op Systeem en beveiliging (ziet u dit niet staan, klik dan eerst rechtsboven op Weergeven op Categorie).
 • Klik op Systeem > Geavanceerde systeeminstellingen > tabblad Systeembeveiliging.
 • Onder het kopje ‘Beschikbare stations’ staan uw harde schijven. Achter de harde schrijf staat ‘in- of uitgeschakeld’. ‘Ingeschakeld’ betekent dat Systeemherstel actief is. U hoeft verder niks te doen. Als het niet actief is, wordt dit aangegeven met ‘Uitgeschakeld’. Klik in dit geval op de schijf.
 • Klik op de knop Configureren.
 • Selecteer onder ‘Herstelinstellingen’ Systeembeveiliging inschakelen.
 • Verplaats de schuifbalk onder ‘Schijfruimtegebruik’ naar 10 procent.
 • Klik op Toepassen > OK > OK.

Systeemherstel is nu actief en maakt een herstelpunt bij belangrijke computerwijzigingen. Maar om er zeker van te zijn dat u een recent herstelpunt achter de hand hebt, kunt u handmatig een herstelpunt maken voordat u grote wijzigingen doorvoert.

 • Open het Configuratiescherm. Klik daarvoor onder in beeld op het pictogram van het vergrootglas.
 • Typ ‘Configuratiescherm’.
 • Klik op Configuratiescherm Bureaublad-app.
 • Klik op Systeem en beveiliging (ziet u dit niet staan, klik dan eerst rechtsboven op Weergeven op Categorie).
 • Klik op Systeem > Geavanceerde systeeminstellingen > tabblad Systeembeveiliging.
 • Klik op de knop Maken.
 • Typ in het invulveld een naam voor uw herstelpunt, bijvoorbeeld ‘Installatie nieuwe virusscanner’. Kies een goede omschrijving zodat u tijdens een eventueel herstelproces het juiste herstelpunt eenvoudig terugvindt.
 • Klik op Maken.

Start uw pc niet goed meer op? Dan moet u hem op andere wijze herstellen. Lees meer daarover op de site van Microsoft. Start de pc nog wel op, maar is er ineens van alles mis mee? Gebruik dan zo Systeemherstel:

 • Open het Configuratiescherm. Klik daarvoor onder in beeld op het pictogram van het vergrootglas.
 • Typ ‘Configuratiescherm’.
 • Klik op Configuratiescherm Bureaublad-app.
 • Klik op Systeem en beveiliging (ziet u dit niet staan, klik dan eerst rechtsboven op Weergeven op Categorie).
 • Klik op Systeem > Geavanceerde systeeminstellingen > tabblad Systeembeveiliging.
 • Klik op Systeemherstel.

 • Klik eventueel op Volgende en op Meer herstelpunten weergeven.
 • Windows toont de laatste systeemherstelpunten. Bij elk herstelpunt staat de datum/tijd en omschrijving. Klik op het herstelpunt dat u wilt terugzetten.
 • Klik op Zoeken naar programma’s die worden beïnvloed.
 • Windows geeft aan wat de gevolgen zijn voor uw bestanden als u het gekozen herstelpunt terugzet. Lees dit scherm goed door. Klik op Sluiten.
 • Bent u er zeker van dat u het herstelpunt wilt terugzetten? Klik dan op Volgende.
 • Klik op Voltooien.