Wat is het ZorgDomein?

De doorverwijzing naar een specialist middels een verwijsbrief wordt steeds vaker vervangen door een digitale versie via ZorgDomein. Maar wat is ZorgDomein nu eigenlijk? 

Uitwisselplaats
Het bedrijf ZorgDomein is een online platform voor digitaal contact tussen zorgverleners. Dit bevordert de samenwerking. Bij ZorgDomein geven zorgaanbieders, zoals ziekenhuizen, complete en actuele informatie over hun zorgaanbod. Verwijzers, zoals huisartsen, vinden op hun beurt eenvoudig vervolgzorg. En ze overleggen via het ZorgDomein met andere zorgverleners over patiënten.


Deelnemers
Bij het platform zijn de meeste huisartsen en ziekenhuizen in Nederland aangesloten. En ook veel andere zorgaanbieders gebruiken ZorgDomein. Denk aan gemeenten, jeugdhulpverlening, gehandicaptenzorg, GGZ en thuiszorgorganisaties. Het platform verwerkt jaarlijks veertien miljoen verwijzingen, diagnostiekaanvragen, teleconsulten en rapportages.

Digitaal verwijsbriefje
Een van de belangrijkste functies van het platform is verwijzingen doorsturen. Wanneer bijvoorbeeld een huisarts zijn patiënt verwijst naar een zorginstelling, voert hij de verwijsgegevens in ZorgDomein in en stuurt die naar de zorginstelling. Daar wordt de informatie opgevangen en verwerkt in het eigen systeem. De zorginstelling weet daardoor voor welke afspraak de patiënt komt en is al in het bezit van de doorverwijzing en de medische achtergrond van de patiënt. Zo is de arts beter voorbereid.

Patiënten
Het platform is niet alleen een onderonsje tussen zorgverleners. Bij een verwijzing krijgt de patiënt namelijk een e-mail waarmee hij kan inloggen op ZorgDomein. Daar vindt hij informatie over het bezoek aan de zorgverlener. Bijvoorbeeld hoe hij een afspraak kan maken en wat voor voorbereiding handig is.


Veiligheid
ZorgDomein houdt geen medische dossiers van mensen bij. Via het platform wisselen zorgverleners alleen gegevens uit. Het is eigenlijk een soort doorgeefluik. Alleen gegevens die te maken hebben met de verwijzing, worden doorgegeven. Zodra de gegevens niet meer nodig zijn voor de verwijzing, worden ze verwijderd bij ZorgDomein. Tot die tijd zijn ze versleuteld opgeslagen in een beveiligde omgeving.

 

Bron: Seniorweb