Digitaal gezondheidsdossier

 

Wie met verschillende zorgverleners te maken krijgt, weet dat hij zijn eigen medische geschiedenis goed moet kennen. Want vaak moet een patiënt hetzelfde verhaal meerdere keren vertellen. Het digitaal beschikbaar maken van patiëntgegevens lijkt hiervoor een oplossing. Maar hoever is Nederland met deze ontwikkeling?

Het digitaal uitwisselen van medische gegevens is al jarenlang een belangrijk onderwerp in de politiek. Want als gegevens medisch kunnen worden uitgewisseld, kunnen patiënten snel de juiste zorg krijgen. Dan kan elke arts de medische geschiedenis van een patiënt inzien als dat nodig is. In eerste instantie zou dit worden geregeld in het Elektronisch Patiëntendossier (EPD). Maar na landelijke ophef werd in 2011 besloten dit niet in te voeren.

Wat is het LSP?

In plaats van het EPD, werd in 2013 het Landelijk Schakelpunt (LSP) opgezet. Dit is een beveiligd digitaal netwerk waar zorgverleners zich bij kunnen aansluiten. Via het LSP zijn de dossiers van patiënten digitaal in te zien door andere zorgverleners uit de regio. In het geval van ziekenhuizen zijn de gegevens landelijk in te zien. Komt u bij een voor u onbekende arts of apotheek, dan kan die belangrijke medische gegevens snel bekijken zodat u de juiste zorg krijgt. De informatie is altijd beschikbaar, ook wanneer uw eigen arts niet bereikbaar is. Of als u zelf niet in staat bent uw medische voorgeschiedenis te vertellen. Dat moet leiden tot minder medische missers en effectievere zorg. Bij het LSP zijn huisartsenpraktijken, apotheken en ziekenhuizen aangesloten. Maar nog niet alle zorgverleners binnen die groep maken er gebruik van.

Bekijk ook de video ‘Hoe werkt het LSP, van de Vereniging van Zorgaanbieders voor Zorgcommunicatie.

Toestemming regelen

Hoewel niet alle zorgaanbieders gebruikmaken van het LSP, is de kans groot dat u met een zorgverlener te maken krijgt die dit wel doet. Dit betekent niet dat uw medische gegevens automatisch in te zien zijn. U geeft zelf eerst toestemming voor welke partijen uw gegevens met elkaar mogen uitwisselen. Alleen de meest recente belangrijke gegevens zijn daarna in het LSP te vinden.

U regelt dus zelf wie uw medische gegevens mag inzien. Dit gebeurt op de website Volgjezorg. Als u toestemming hebt gegeven, is op deze website ook te zien wie uw gegevens heeft uitgewisseld. Ook kunt u hier de toestemming weer intrekken.

Lees meer over Volgjezorg in het artikel Medische gegevens volgen met Volgjezorg.

Gegevens inzien

Nadat u toestemming hebt gegeven, staat er onder uw burgerservicenummer in het LSP dat er medische gegevens beschikbaar zijn. Zo weten andere zorgverleners dat zij actuele medische gegevens kunnen opvragen. Zij mogen dat alleen doen als dat nodig is voor een behandeling. En niet elke zorgverlener ziet een ‘compleet’ dossier. Een waarnemend huisarts kan bijvoorbeeld een samenvatting van uw huisartsendossier inzien, maar een apotheker kan dat niet. Die kan bijvoorbeeld wel bij een overzicht van de meest recente verstrekte geneesmiddelen.
De toekomst

Met het LSP is de medische informatie nog versnipperd. De Patiëntenfederatie NPCF streeft naar een persoonlijk gezondheidsdossier (PGD). Dit is een elektronisch dossier van de patiënt zelf waarin alle medische gegevens verzameld staan en waarin een patiënt zelf ook aantekeningen kan maken. Denk aan het noteren van bijwerkingen die een bepaald medicijn veroorzaken. Met een persoonlijk gezondheidsdossier is de patiënt beter betrokken en geïnformeerd over zijn eigen zorgproces.

De Patiëntenfederatie ontwikkelt zelf geen PGD, maar stimuleert de zorgsector hier naartoe te werken. Verschillende zorgverleners bieden op eigen initiatief een PGD aan, maar hiermee wordt alsnog maar een stukje van de totale medische geschiedenis vastgelegd. Het doel is uiteindelijk één type PGD waarin de informatie van verschillende zorgverleners komt te staan en wat de patiënt zelf in beheer heeft.