Home

In verband met het Coronavirus zal er dit jaar GEEN Kerstdiner worden georganiseerd.

Onze Jaarvergadering was uitgesteld. Deze zal nu plaatsvinden op dinsdag 20 oktober a.s. Aanvang 13.00 uur. De stukken zullen 14 dagen voorafgaande aan de jaarvergadering (vanaf 4 oktober 2020) ter inzage liggen in ons SPA-honk.

In verband met de huidige regels van het RIVM dient u zich, wanneer u deze vergadering wenst bij te wonen, vóór 1 oktober 2020 aan te melden door middel van het sturen van een mail naar secretaris@spa-amsterdam.nl   Als u zich niet heeft aangemeld, dan is de toegang tot deze vergadering helaas niet mogelijk.

NB. Deze vergadering is niet toegankelijk voor partners, introducees e.d.

Namens het bestuur, Rob Heida (secretaris)

Belangrijke oproepen

 
1. De afdeling Communicatie van de Eenheid Amsterdam heeft jullie collectieve geheugen nodig: We zoeken voor een artikel collega’s die in de jaren zestig in Tuindorp Oostzaan gewerkt hebben. Ben jij die collega? Of ken je die collega?  Neem dan alsjeblieft even contact op met secretaris@spa-amsterdam.nl
 

2. Wij, twee oud-collega’s Gerrit van de Streek (Eenheid Midden Nederland) en Ries Ouwerkerk (Politieacademie) willen even je aandacht vragen voor het volgende.

Zoals je wellicht weet, loopt de GGD aan tegen een capaciteitsprobleem bij het kunnen uitvoeren van voldoende testen en bron- en contactonderzoeken. Om aan extra menskracht te komen, wordt momenteel naar verschillende partijen gekeken. Denk aan Rode Kruis, alarmcentrales en zelfs Defensie. Met de GGD is inmiddels ook gesproken over de inzet van oud-politiemensen en de GGD is hier enthousiast over. 

Er wordt binnen de politie al op verschillende plekken over gesproken (Korpsleiding, ACP, kombijdepolitie.nl, etc.), maar belangrijk is momenteel ook om een algemeen beeld van de mate van bereidheid binnen de categorie oud-politiemensen te hebben.

Wat we jou bij deze vragen is of jij de bereidheid zou hebben je ter ondersteuning van de GGD in te zetten bij de bron- en contactonderzoeken en wat daar verder bij komt kijken.

Met het antwoord op deze vraag verplicht je je tot niets. Er is immers nog heel veel onduidelijk. Het gaat puur om een algemeen beeld van de bereidheid onder oud-politiemensen zich in te zetten bij een vraagstuk, zoals zich dat nu voordoet bij de GGD. Wat geldt voor jou?

  • Ja, men mag mij benaderen om een rol te spelen ter ondersteuning van de GGD
  • Nee, ik begrijp het probleem, maar ben zelf niet geïnteresseerd in een actieve rol.
  • Ja, mits ………………

Nogmaals, het gaat slechts om een totaalbeeld van de bereidheid. Je verplicht je met je antwoord tot niets.

Mail Gerrit van de Streek: gvandestreek@hotmail.com
Mail Ries Ouwerkerk: info@riesouwerkerk.nl

Toelichting:

Voor de GGD gaat zich bij het testen en de zogenaamde bron- en contactonderzoeken in relatie tot COVID-19 een behoorlijke uitdaging voordoen. Hun verwachting is dat het aantal noodzakelijke testen namelijk fors zal gaan oplopen de komende periode. Om hiervoor extra menskracht te mobiliseren zal gebruik gemaakt worden van o.a. Rode Kruis en alarmcentra. Ook Defensie is nadrukkelijk in beeld.

Wij, beiden oud-collega´s van respectievelijk de Politieacademie en de Eenheid Midden Nederland, onderzoeken of we landelijk ook tot een pool van gepensioneerde politiemensen kunnen komen die de komende maanden ingezet willen worden bij het doen van bron- en contactonderzoeken en wat daar verder bij komt kijken. We onderkennen daarbij dat er al lijntjes lopen. Zo hebben politiemensen soms zelf binnen hun (voormalige) eenheid aangegeven hieraan een bijdrage te willen leveren, heeft de korpsleiding hierover contact gehad met GGD Nederland, is kombijdepolitie.nl al genoemd als contactpunt en heeft ook de ACP al bemoeienis. 

Wij hebben contact met GGD Nederland en zij zijn positief over de bijdrage die oud-politiemensen zouden kunnen leveren. Het laatste dat wij echter willen is, naast hetgeen al gaande is, met een nieuw initiatief te zorgen voor ruis bij de doelgroep over wie waar mee bezig is. Wel zijn wij doende te bekijken op welke wijze de inzet van oud-politiemensen zich in voorkomende gevallen het best laat organiseren. Hiertoe praten wij onder andere met een grote uitzendorganisatie.  

Hoewel er nog heel veel vragen zijn, die wij (nog) niet kunnen beantwoorden, start alles natuurlijk met een beeld van de bereidwilligheid van oud-collega’s om een bijdrage te leveren aan een actueel vraagstuk, zoals de actuele krapte aan menskracht bij de GGD. 

Met vriendelijke groet,

Gerrit van de Streek (SPEM lid) en Ries Ouwerkerk (oud-collega PA).

We zijn weer open.

Naar aanleiding van het besluit van de Nederlandse regering met betrekking tot het  versoepelen van de maatregelen i.v.m. het Coronavirus, heeft het bestuur besloten de deuren van het SPA-honk weer te openen, met inachtneming van de geldende regels. Anderhalve meter afstand  houden blijft een “must”. Mocht er niet aan de regels worden voldaan, zal het bestuur passende maatregelen treffen. Het bestuur rekent hierbij op uw verantwoordelijkheidsgevoel.

Korte berichten en mededelingen:

 

Nieuwe oproep, deze komt van oud collega Cor Erhardt. Lees verder

—————————————

Oud collega Rob Lokhoff wees ons op de uitgave van een nieuw boek, getiteld “De andere politie”. Op onze pagina “Leden voor leden” leest u meer hierover.

—————————————

Berichten van overlijden:

Op dit moment geen meldingen.

————————————— 

Overheid waarschuwt voor phishing

16-09-2020: Om meer mensen bewust te maken van de gevaren van phishing geeft het ministerie van Justitie en Veiligheid op dinsdag 22 september een webinar (een online lezing) over dit onderwerp. Deze webinar vindt plaats om 10.30 uur en is te volgen vanaf de website www.maakhetzeniettemakkelijk.nl

————————————————- 

Nieuw

03-09-2020 Hoe zie ik wat facebook van mij weet en bijhoudt?

————————————————- 

Waarschuwing:
18-09-2020: Ontdekt wie je Facebook profiel bekijkt is een HOAX (nep bericht)

16-09-2020: Gebeld door een +212 nummer afkomstig uit Marokko dan moet u dit weten.

29-08-2020: Vals twitter bericht van RIVM.

28-08-2020: Melding over een vergeten pakketje of afspraak is phising.

————————————————- 

Mijn computer en ik.

De rubriek “Mijn computer en ik” bevat informatie over het internet, e-mail, waarschuwingen over internet bedreigingen, de wekelijkse tip en mededelingen over wat nieuw is op het gebied van de computer en internet. De pagina’s zijn ook te benaderen door hier te klikken. 

Voor vragen, op- of aanmerkingen kunt u terecht bij onze webredacteur. Stuur een e-mail naar webredacteur@spa-amsterdam.nl

————————————————-

SPA Nieuws niet ontvangen of per ongeluk bij het oud papier gestopt en weggegooid? Geen probleem. Alle tot nu toe verschenen nummers vanaf december 2014 zijn op deze pagina te vinden.

————————————————-

Uit ons fotoarchief

Van enkele leden hebben wij inmiddels foto’s “uit de oude doos” ontvangen. Die willen wij u niet onthouden. Periodiek zal op deze plek een of meer oude foto’s worden gepubliceerd. U mag er zelf een onderschrift bij bedenken.

Oproep voor een digitaal foto archief

Beste (oud) collega’s, voor onze SPA-website zoeken wij foto’s van (politie)gebouwen, incidenten zoals ongevallen, branden of andere belangwekkende zaken. Mocht u in het bezit zijn van dit soort foto’s uit uw politiecarrière en wilt u deze met ons delen, stuur dan svp een berichtje aan webmaster@spa-amsterdam.nl. Wij hebben de mogelijkheid om uw foto’s te scannen. Alvast veel dank.
 
SPA-honk
ons SPA Honk, elke dinsdag een oase voor oud collega’s

————————————————-

Van collega Gerard Mak ontvingen wij het volgende bericht: 

“Ooit maakte Farce Majeur een lied in verband met het geweld dat de dienders van de Warmoesstraat gebruikten. Zij braken een lans voor de hardwerkende dienders. Ik heb dit lied uiteindelijk op de kop weten te tikken en daar beelden bij gevoegd”.

De link naar dit historische document treft u hier aan.

————————————————–

Een vraag aan u (van onze SPA-Nieuws redactie)

Heeft u nog (politie)verhalen uit “die goeie ouwe tijd”? En wilt u deze met ons delen? Schrijf dan uw verhaal op en stuur het naar eindredacteur@spa-amsterdam.nl. Wij zijn benieuwd naar uw bijdrage.

————————————————–

—————————————————

Voor onze puzzelaars

Oplossingen van de puzzel in ons SPA Nieuws dienen te worden gestuurd naar puzzel@spa-amsterdam.nl

—————————————————

Incidentele Nieuwsbrief

Als er snel vanuit de SPA informatie met u moet worden gedeeld (bv. plotselinge onbeschikbaarheid van ons SPA-honk of wijziging van aanvangstijden e.d.) – wat in het verleden met een flyer werd gedaan – zal dit vanaf heden bekend worden gemaakt d.m.v. een (incidentele) digitale nieuwsbrief. Voor het ontvangen van deze nieuwsbrief dient u zich eenmalig aan te melden.

Meer uitleg en het aanmeldingsformulier voor deze digitale nieuwsbrief treft u op deze pagina aan. Niet vergeten!

Mocht u zich hebben aangemeld, maar geen bevestigingsmail hebben ontvangen, kijk dan onderaan op deze pagina.

NB. De SPA heeft geen Facebookpagina.

—————————————————

Colofon.

S.P.A.-honk:   Rijksstraatweg 56, 1115 AT  Duivendrecht

tel 06-18622402                 email  secretaris@spa-amsterdam.nl

Sociale contacten en Ledensecretariaat:

Frank van den Berg

tel   020-6670182                 

email        ledensecretaris@spa-amsterdam.nl

Redactie website:         

webmaster@spa-amsterdam.nl

——————————————————————–

De weg naar het SPA-Honk is korter dan u denkt!

Bent u wel eens in het Honk geweest? Zou u wel willen, maar is het vervoer bezwaarlijk? Reist u niet graag of gemakkelijk met tram, metro of bus? Ik heb voor u een handige tip. Wist u dat er aanvullend openbaar vervoer voor u is? Deze komt ook naar het S.P.A.-honk! Klik op deze link als u hierover meer wilt weten.

——————————————————————

Reclame-klein