Contact / Aanmelden

   Aanmelden als SPA lid / digitaal invulformulier

 

Contact kunt u met een bestuurslid cq. commissielid opnemen door middel van het sturen van een mail. De adressen staan hieronder.

BESTUURSLEDEN        Senioren Politie Amsterdam
     
Voorzitter Joop Reder voorzitter@spa-amsterdam.nl
Penningmeester Hans Keijser penningmeester@spa-amsterdam.nl
Secretaris Rob Heida secretaris@spa-amsterdam.nl
     
Ledensecretaris en Sociale contacten Frank van den Berg ledensecretaris@spa-amsterdam.nl
Sociale contacten Arie Broekhoff sociale-contacten@spa-amsterdam.nl
     
COMMISSIELEDEN    
     
Beheer SPA-honk Rob Heida secretaris@spa-amsterdam.nl
  Hetty Roos beheer2@spa-amsterdam.nl
  Peter van Harten beheer3@spa-amsterdam.nl
     
Evenementen Fred Hoedeman evenementen@spa-amsterdam.nl
  Bertus Swaager evenementen2@spa-amsterdam.nl
     
Eindredacteur SPA Magazine Piet Pistoor eindredacteur@spa-amsterdam.nl
Redacteurs Ilona Stap penningmeester@spa-amsterdam.nl
  Ron Haarbrink redacteur@spa-amsterdam.nl
     
Webmaster SPA Han Varkevisser webmaster@spa-amsterdam.nl
Webredacteur vacature