Partitie vergroten in Windows 10: drie opties

De schijfruimte van de partitie waarop u Windows hebt geïnstalleerd, begint op te raken. Terwijl er op een andere partitie nog ruimte zat is. Kun u dan de volle partitie vergroten? Ja, daar zijn binnen Windows 10 verschillende opties voor. Drie worden hieronder uitgelegd.


Uw systeempartitie is te klein geworden. Naast de Windows-map staan hier ongetwijfeld programma- en mogelijk gegevensbestanden op. Dat is natuurlijk erg vervelend, omdat u niet langer programma’s kunt installeren. Nog erger is het als het leidt tot een onwerkbaar traag systeem en zelfs tot complete vastlopers. Met wat geluk bent u dit probleem snel de baas, zelfs zonder extra gereedschap. Dit is vooral het geval als er achter u systeempartitie (vermoedelijk C) nog voldoende schijfruimte is die niet is toegewezen.

Voor we gaan jongleren met schijfpartities, is het van belang dat u van u huidige partitie een back-up maakt. Mocht er iets mis gaan, dan kun u altijd nog terug naar de oude situatie.

Partitie vergroten met niet-toegewezen ruimte

Wanneer de voorzorgsmaatregelen zijn genomen, kun u aan het delicate partitiewerk beginnen. We beginnen met het eenvoudigste scenario. Onmiddellijk achter u C-partitie bevindt zich mogelijk nog niet-toegewezen schijfruimte. Om de exacte situatie in kaart te brengen, druk u op Windows-toets+R en voer u diskmgmt.msc uit. Onderaan krijg u een grafische weergave van de schijfbezetting.

Merk u meteen achter u C-partitie een zwart gedeelte met de naam ‘Niet-toegewezen’ op, dan zit u goed. Klik met de rechtermuisknop op u C-partitie en kies voor Volume uitbreiden. Druk op Volgende, selecteer dezelfde schijf en bevestig met Toevoegen. Bij Selecteer de hoeveelheid ruimte in MB geef u aan hoeveel vriu schijfruimte u aan de C-partitie wilt toevoegen. Druk op Volgende en Voltooien. Even later leeft u systeempartitie op grotere voet.

Partitie verkleinen

Ander scenario: u wilt u C-partitie vergroten maar u D-partitie heeft de resterende schijfruimte ingepikt. Dan moet u de D-partitie eerst verkleinen om vervolgens de vrijgekomen ruimte aan u C-partitie te kunnen doneren.

Om de D-partitie te verkleinen, spreek u nog steeds het ingebouwde schijfbeheer aan. Natuurlijk moet er op die partitie wel voldoende vriu ruimte beschikbaar zijn. Klik met de rechtermuisknop op de D-partitie en kies Volume verkleinen. Vul het veld in bij Geef op met hoeveel MB de partitie moet worden verkleind en bevestig met Verkleinen.

u hebt nu een C-partitie, gevolgd door een D-partitie, op zijn beurt gevolgd door niet-toegewezen schijfruimte. Daar kunnen we in Windows Schijfbeheer jammer genoeg verder niets mee. We pikken daarom de draad op met een meer flexibele tool en wat ons betreft wordt dat de gratis MiniTool Partition Wizard Free.

MiniTool Partition Wizard Free gebruiken

Let er tijdens de installatie op dat u geen ongewenste extra’s mee installeert. Hierna start u de tool op en klik u op Launch Application. Er verschijnt een tekstueel en grafisch overzicht van de schijfbezetting. u hebt nu eigenlijk twee mogelijkheden, die uiteindelijk tot hetzelfde resultaat leiden. De makkelijkste manier is wellicht de volgende.

Klik met de rechtermuisknop in een van beide overzichten op u C-partitie en kies voor Extend (uitbreiden). Bij Take Free Space from kies u het niet-toegewezen schijfdeel, iets als x[Unallocated]. Verplaats hier de schuifknop naar uiterst rechts als u alle beschikbare ruimte wilt opeisen.

 

Ziet alles er goed uit, druk dan op OK. De gevraagde actie vind u linksonder terug, bij Operations Pending. Druk op Apply en bevestig met Yes om die effectief uit te voeren.

Er is nog een andere methode. Rechtsklik op u D-partitie en kies Move/Resize. Versleep het rechterpijlknopu tot helemaal aan het einde van de niet-toegewezen ruimte en versleep vervolgens het linkerpijlknopu (die het begin van u D-partitie markeert) naar rechts. Dit doe u tot er voldoende ruimte beschikbaar komt voor u C-partitie.

Vervolgens ga u voor de C-partitie aan de slag zoals beschreven: kies Extend en duid de vrijgekomen ruimte aan. Beide operaties kun u vervolgens bevestigen met Apply en met Yes.

Duik dieper in Windows 10 en zet het besturingssysteem helemaal naar u hand met behulp van onze Tech Academy.

Windows overzetten naar nieuwe schijf

Over naar een derde en een wat lastiger scenario: u huidige schijf is echt aan de krappe kant en u kunt er nauwelijks nog schijfruimte uit losweken. Er zit dan weinig anders op dan een bijkomende, grotere en wellicht snellere (ssd-)schijf aan te schaffen.

We gaan ervan uit dat het om een sata-schijf gaat en die kun u vast wel aan een vriu sata-connector en dito stroomkabel hangen. Op een laptop kun u de tweede schijf tijdelijk als externe schijf koppelen via een usb-naar-sata-adapter. Herstart daarna u pc zodat MiniTool Partition Wizard beide schijven correct detecteert.

In het wizardvenster kies u vervolgens Migrate OS to SSD/HD Wizard. Klik op Next en markeer de (systeem)schijf die u wenst over te zetten. u wilt hier mogelijk de optie I would like to replace my system disk with another hard disk selecteren. In dat geval zet de MiniTool Partition Wizard álle partities op u systeemschijf over en niet alleen de partities die het besturingssysteem absoluut nodig heeft.

Klik op Next en duid de extra schijf aan. Houd er wel rekening mee dat door deze operatie alle eventueel bestaande data op de doelschijf onherroepelijk verdwijnen. Bevestig u keuze met Next en met Yes.

Normaal gesproken opent zich nu een extra dialoogvenster, waarin u twee keuzes krijgt. u kunt kiezen voor Copy partitions without resizing. Daarmee behouden de partities van u originele schijf de exacte grootte. Dat lijkt ons niet optimaal, omdat u de systeempartitie op de doelschijf nog moet zien uit te breiden.

De betere keuze lijkt ons Fit partitions to entire disk. Hierdoor worden standaard alle partities op u originele schijf proportioneel uitvergroot tot alle ruimte op de doelschijf is benut. Vanuit hetzelfde dialoogvenster kun u ervoor zorgen dat bijvoorbeeld alleen u systeempartitie meer ruimte krijgt toebedeeld en de eventueel resterende niet-toegewezen ruimte zich aansluitend en uitsluitend achteraan de schijf bevindt.

Het vinku bij Align partitions to 1 MB laat u best staan. Houd er rekening mee dat u met de gratis versie een migratie van het besturingssysteem alleen kunt uitvoeren tussen schijven met dezelfde partitiestijl (mbr of gpt). De betaalde pro-variant laat zo’n omzetting alsnog toe (59 dollar). Bevestig met Next, Finish, Apply en nogmaals met Yes.

Het kan zijn dat u nu de melding krijgt dat de (systeem)schijf in gebruik is. Dan kies u Restart now, zodat de tool na een herstart de procedure alsnog kan voortzetten. Of u schaft de pro-versie aan. Die laat het toe om een bootmedium te creëren waarmee u de pc opstart. Vanuit hier kun u de transferoperatie zonder herstart uitvoeren.

Is alles netus afgerond dan kun u u originele schijf door de andere vervangen. Of u stelt het bios zo in dat de pc voortaan van die extra schijf opstart. Nu heb u weer genoeg ruimte over voor het opslaan van bestanden en het installeren van software!