Oproepen

Oproep 1

Hallo collega’s ik heb een verzoek namens mijn nieuwe buurman. Ik ben in december 2015 verhuisd naar Zwaag, gemeente Hoorn. Zoals dat behoort heb ik mij netjes voorgesteld in de buurt en aan de directe buren. Een buurman trof ik echter nooit. Kwam laat thuis en ging vroeg de deur uit. Tot kortgeleden ik hem trof en ik met hem in gesprek kwam. Zijn naam was Henrik van Schaik. Een paar weken later trof ik hem weer en nodigde ik hem uit voor een kop koffie bij ons thuis. Van het een kwam het ander en op een gegeven moment heb ik hem de vraag gesteld of hij ook familie had bij de politie in Amsterdam. In eerste instantie wilde hij daar niet over praten, maar uiteindelijk bleek dat zijn opa bij de politie had gewerkt en vroeg hij mij of ik adjudant van Schaik kende. Die vraag kon ik bevestigend beantwoorden.

Maar toen hij mij om meerdere gegevens vroeg, moest ik zijn vragen onbeantwoord laten. Het stomme is dat wij, de Adjudant van Schaik en ik wel beiden bij het Bureau BKU&ME hebben gewerkt, alleen zat ik bij de ME en hij bij de wapenkamer. Wij zagen elkaar zelden of nooit. Door omstandigheden kent mijn buurman zijn opa alleen van foto’s. Een kopie van alle foto’s heb ik van Henrik gekregen, maar ook het verzoek of ik meer te weten kon komen over zijn opa. Bij deze wil ik dus een oproep doen aan alle gewezen dienders van Amsterdam om iets van hun herinneringen aan het papier toe te vertrouwen en dat aan mij te doen toekomen via mail benhet@xs4all.nl of handyben@gmail.com ik zal dan de gegevens verzamelen aan Henrik doen toekomen.

adj-van-schaik

Mede namens Henrik, de hartelijke groeten,

Ben Braaksma

—————————————————