Home

Hoofdbureau Nieuw

Hier het HB, over.                                                                                  

Korte berichten en mededelingen:

postit

De Hoofdcommissaris van Politie van de Eenheid Amsterdam Pieter-Jaap Aalbersberg heeft met ingang van heden het Beschermheerschap van onze vereniging aanvaard. Op deze wijze kan de band tussen de Eenheid en onze senioren stevig bevestigd blijven. Het bestuur is verheugd dan onze HC deze eervolle taak op zich genomen heeft.

————————————————–

Leden voor leden

De webpagina “Leden voor leden” (zie bovenaan) is onderwerp geweest van overleg binnen het SPA-bestuur. Wanneer onze SPA-leden een aankondiging willen doen van een evenement waar zij aan deelnemen, kan het bestuur op verzoek tot publicatie op onze website overgaan. Per aanvraag zal het bestuur hierover beslissen. Henk Visser is de eerste die u uitnodigt voor het bijwonen van het jaarconcert van zijn Smartlappenkoor. Klik op deze link voor meer informatie.

————————————————–

Nieuw:

————————————————–

Berichten van overlijden.     

Wij ontvingen het bericht dat op 30 januari jl. de heer J.E. (Jan) Zandburg is overleden. Jan Zandburg is 64 jaar geworden.

————————————————–

Op 16 januari jl. overleed de heer G.J. (Jas) Wormgoor in de leeftijd van 87 jaar.

————————————————–

Wij ontvingen het bericht dat op 13-1-2017 is overleden ons lid Mw. Jannetje van den HIL-de GRAAF,  geb. 13-6-1920.  Zij was thans ons oudste lid en 96 jaar oud geworden. 

————————————————–

In de ochtend van 10 januari 2017 overleed oud collega W.P. (Willem) Betist na een kort ziekbed. De heer Betist is 90 jaar geworden. Willem heeft o.a. dienst gedaan bij de Motordienst.

————————————————–

2017.

Wat verandert er in 2017? Kijk op deze pagina.

————————————————–

Waarschuwingen. Klik op deze link voor de informatie.

Er zijn momenteel 11 waarschuwingen on line. De meest recente waarschuwing gaat over een melding omtrent nepcolletanten met een pinapparaat.

————————————————–

Onder de rubriek “Leden voor leden” staat een aantal pagina’s onder de titel “Mijn computer en ik“. Onlangs is aan deze serie een pagina toegevoegd waarin u gewaarschuwd wordt voor een aantal nep-mails die momenteel in omloop zijn.

Kijk hiervoor op de pagina Phishing Mails.

————————————————–

Zijn er binnen de SPA ook muzikanten?
Ons erelid en oud voorzitter André Immel bracht tijdens een recente bestuursvergadering het idee ter tafel om eens te onderzoeken of onze SPA voldoende muzikanten onder haar leden heeft om een bescheiden combo te vormen dat diverse activiteiten van de SPA muzikaal kan opluisteren. Zijn oproep in het SPA-Nieuws van december jl. luidt als volgt:
Beste SPA leden, wij hebben inmiddels een respectabel aantal leden en het lijkt mij sterk dat daar niet 3, 5 of meer mannen of vrouwen bij zijn, die muzikaal vaardig zijn. En die het leuk vinden om een muzikaal trio of combo te vormen. Het zou leuk zijn als wij evenementen van barbecue tot themabijeenkomst of een andere evenement kunnen opluisteren met live muziek. Denk bijv. aan onze reis, verleden jaar in hotel Bilstein: Jan Schmitz was een doorslaand succes. Er zijn leden onder ons die niet onverdienstelijk hun toontje hebben meegespeeld in APMG bijvoorbeeld. Heeft u interesse en zin om mee te doen, meldt u zich dan aan. Is er voldoende interesse dan is het zaak om het geheel goed in beweging te zetten. Oefenruimte wordt ter beschikking gesteld in het SPA-honk. U kunt zich aanmelden bij onze webmaster Han Varkevisser, zelf ook een muzikant.
Dus bespeelt u een instrument en lijkt het u leuk om in het op te richten SPA combo te spelen, meldt u dan aan. We hebben inmiddels een trombonist en een bassist.

————————————————–

Dankzij ons lid Harrie Stappers is onze vereniging twee prachtige model politievoertuigen rijker. De bus en de kever staan inmiddels te pronken in een van de vitrines in ons SPA-honk. Harrie, bedankt!

harrie-stappers2

Foto: Rob Bakker

—————————————————

Een nieuwe rubriek. Jawel. Het SPA Internetteam heeft de rubriek “Koken met Dienders” geopend.

koken

Bert Lustig, één van onze webredacteuren, en bestuurslid Ilona delen vanaf heden een aantal kookgeheimen met ons. Maar ook u als geïnteresseerde lezer nodigen wij van harte uit om uw (lievelings)recepten met ons te delen. Stuur uw recept(en) in naar webmaster@spa-amsterdam.nl

—————————————————

Oproepen.

Onder de pagina “leden voor Leden” staat een tweetal oproepen, te weten:

  • Ben Braaksma vraagt informatie over voormalig adjudant Van Schaik (BKU&ME) voor diens kleinzoon
  • Linda Kroon vraagt een “maatje” voor Jimmy Nijman (Beredenen).

Nadere informatie treft u aan onder Oproepen.

—————————————————

Voor onze puzzelaars

Oplossingen van de puzzel in het decembernummer van het SPA-nieuws dienen voor 1 februari 2017 per e-mail te worden ingestuurd naar puzzel@spa-amsterdam.nl

—————————————————

————————————————–

Als er snel vanuit de SPA informatie met u moet worden gedeeld (bv. plotselinge onbeschikbaarheid van ons SPA-honk of wijziging van aanvangstijden e.d.) – wat in het verleden met een flyer werd gedaan – zal dit vanaf heden bekend worden gemaakt d.m.v. een (incidentele) digitale nieuwsbrief. Voor het ontvangen van deze nieuwsbrief dient u zich eenmalig aan te melden.

Meer uitleg en het aanmeldingsformulier voor deze digitale nieuwsbrief treft u op deze pagina aan. Niet vergeten!

Mocht u zich hebben aangemeld, maar geen bevestigingsmail hebben ontvangen, kijk dan onderaan op deze pagina.

—————————————————

SPA-honk

S.P.A.-honk:   Rijksstraatweg 56, 1115 AT  Duivendrecht

tel   06-82671562                  email  secretaris@spa-amsterdam.nl

Sociale contacten en Ledensecretariaat:

Frank van den Berg

tel   020-6670182                  emailledensecretaris@spa-amsterdam.nl

Redactie website:          emailwebmaster@spa-amsterdam.nl

——————————————————————–

De weg naar het SPA-Honk is korter dan u denkt!

Bent u wel eens in het Honk geweest? Zou u wel willen, maar is het vervoer bezwaarlijk? Reist u niet graag of gemakkelijk met tram, metro of bus? Ik heb voor u een handige tip. Wist u dat er aanvullend openbaar vervoer voor u is? Deze komt ook naar het S.P.A.-honk! Klik op deze link als u hierover meer wilt weten.

——————————————————————

Reclame-klein