Home

Hoofdbureau Nieuw

Hier het HB, over.                                                                                  

Korte berichten en mededelingen:

postit

Nieuwjaarsreceptie SPA / IPA

Tijdens onze zeer geslaagde en gezellige Nieuwjaarsreceptie die al enige jaren in nauwe samenwerking met de IPA wordt georganiseerd, heeft Rob Heida zich weer als huisfotograaf gemanifesteerd. Het resultaat is via deze link te bewonderen. Ook Hansje Dekkers heeft haar camera laten spreken. De resultaten treft u aan op deze pagina.

Berichten van overlijden.

In de ochtend van 10 januari 2017 overleed oud collega W.P. (Willem) Betist na een kort ziekbed. De heer Betist is 90 jaar geworden.

————————————————–

Met verslagenheid hebben wij kennisgenomen van het overlijden op 28 december 2016 van onze collega Klaas Veenstra.

Onlangs werd Klaas ernstig ziek. Aanvankelijk werd een verkeerde diagnose gesteld en leek hij er bovenop te kunnen komen. Korte tijd later bleek helaas dat hij aan een ongeneeslijke ziekte leed en dat hij niet lang meer te leven had.

Klaas is met veel toewijding thuis in zijn gezin opgevangen en verzorgd. Afgelopen dinsdagochtend is hij vredig gestorven. Hij werd slechts 59 jaar.

————————————————–

Naar nu blijkt is oud collega L.H.M. Wiebes in de leeftijd van 87 jaar op 16 oktober jl. overleden.

————————————————–

Ons bereikte het bericht dat oud collega C.H. (Cor) Dekker op 21 december 2016 is overleden. Cor is 87 jaar geworden. De crematieplechtigheid heeft plaatsgevonden op dinsdag 27 december jl.

————————————————–

Op 17 december is oud-collega Theo Scholte op 71-jarige leeftijd overleden.

Theo werkte dertig jaar bij de Beheersdienst, het latere bureau Transport en Techniek. 

Hij was bekend als wachtcommandant Vervoer van groep 1. 

De crematie heeft inmiddels in besloten kring plaatsgevonden. 

————————————————–

Wat verandert er in 2017? Kijk op deze pagina.

————————————————–

Onder de rubriek “Leden voor leden” staat een aantal pagina’s onder de titel “Mijn computer en ik“. Onlangs is aan deze serie een pagina toegevoegd waarin u gewaarschuwd wordt voor een aantal nep-mails die momenteel in omloop zijn.

Kijk hiervoor op de pagina Phishing Mails.

————————————————–

Excursie Amsterdam Tower volgeboekt.

Binnen enkele dagen na het verschijnen van het SPA-nieuws is de excursie naar de Amsterdam Tower op vrijdag 27 januari 2017 volgeboekt. Er waren slechts 25 plaatsen beschikbaar. Bij voldoende belangstelling zal een extra excursie worden georganiseerd. Meldt u zich hiervoor svp bij de Penningmeester via penningmeester@spa-amsterdam.nl.

————————————————–

Zijn er binnen de SPA ook muzikanten?
Ons erelid en oud voorzitter André Immel bracht tijdens een recente bestuursvergadering het idee ter tafel om eens te onderzoeken of onze SPA voldoende muzikanten onder haar leden heeft om een bescheiden combo te vormen dat diverse activiteiten van de SPA muzikaal kan opluisteren. Zijn oproep in het SPA-Nieuws van december jl. luidt als volgt:
Beste SPA leden, wij hebben inmiddels een respectabel aantal leden en het lijkt mij sterk dat daar niet 3, 5 of meer mannen of vrouwen bij zijn, die muzikaal vaardig zijn. En die het leuk vinden om een muzikaal trio of combo te vormen. Het zou leuk zijn als wij evenementen van barbecue tot themabijeenkomst of een andere evenement kunnen opluisteren met live muziek. Denk bijv. aan onze reis, verleden jaar in hotel Bilstein: Jan Schmitz was een doorslaand succes. Er zijn leden onder ons die niet onverdienstelijk hun toontje hebben meegespeeld in APMG bijvoorbeeld. Heeft u interesse en zin om mee te doen, meldt u zich dan aan. Is er voldoende interesse dan is het zaak om het geheel goed in beweging te zetten. Oefenruimte wordt ter beschikking gesteld in het SPA-honk. U kunt zich aanmelden bij onze webmaster Han Varkevisser, zelf ook een muzikant.
Dus bespeelt u een instrument en lijkt het u leuk om in het op te richten SPA combo te spelen, meldt u dan aan. We hebben inmiddels een trombonist en een bassist.

————————————————–

Huisfotograaf Rob Heida heeft een fotoserie van het Kerstdiner/dansant op zaterdag 17 december 2016 geplaatst. Dit is de link. Maar ook Hansje Dekkers heeft zich niet onbetuigd gelaten, gezien de leuke fotoreportage die te vinden is op deze pagina.

————————————————–

Dankzij ons lid Harrie Stappers is onze vereniging twee prachtige model politievoertuigen rijker. De bus en de kever staan inmiddels te pronken in een van de vitrines in ons SPA-honk. Harrie, bedankt!

harrie-stappers2

Foto: Rob Bakker

—————————————————

Een nieuwe rubriek. Jawel. Het SPA Internetteam heeft de rubriek “Koken met Dienders” geopend.

koken

Bert Lustig, één van onze webredacteuren, en bestuurslid Ilona delen vanaf heden een aantal kookgeheimen met ons. Maar ook u als geïnteresseerde lezer nodigen wij van harte uit om uw (lievelings)recepten met ons te delen. Stuur uw recept(en) in naar webmaster@spa-amsterdam.nl

—————————————————

Oproepen.

Onder de pagina “leden voor Leden” staat een tweetal oproepen, te weten:

  • Ben Braaksma vraagt informatie over voormalig adjudant Van Schaik (BKU&ME) voor diens kleinzoon
  • Linda Kroon vraagt een “maatje” voor Jimmy Nijman (Beredenen).

Nadere informatie treft u aan onder Oproepen.

—————————————————

Voor onze puzzelaars

Oplossingen van de puzzel in het decembernummer van het SPA-nieuws dienen voor 1 februari 2017 per e-mail te worden ingestuurd naar puzzel@spa-amsterdam.nl

—————————————————

Waarschuwingen. Klik op deze link voor de informatie.

Er zijn momenteel 8 waarschuwingen on line. De laatste waarschuwing gaat over oplichting via webshops.

————————————————–

ramd

Een van de eerste surveillanceauto’s van de Radio, Auto en Motordienst (RAMD). Een schaalmodel van deze Volkswagen kever (met dakopbouw) staat inmiddels te pronken in een van onze vitrines in het SPA-honk. Dit collectors item is geschonken door ons erelid en bestuursadviseur André Immel.

————————————————–

Als er snel vanuit de SPA informatie met u moet worden gedeeld (bv. plotselinge onbeschikbaarheid van ons SPA-honk of wijziging van aanvangstijden e.d.) – wat in het verleden met een flyer werd gedaan – zal dit vanaf heden bekend worden gemaakt d.m.v. een (incidentele) digitale nieuwsbrief. Voor het ontvangen van deze nieuwsbrief dient u zich eenmalig aan te melden.

Meer uitleg en het aanmeldingsformulier voor deze digitale nieuwsbrief treft u op deze pagina aan. Niet vergeten!

Mocht u zich hebben aangemeld, maar geen bevestigingsmail hebben ontvangen, kijk dan onderaan op deze pagina.

—————————————————

SPA-honk

S.P.A.-honk:   Rijksstraatweg 56, 1115 AT  Duivendrecht

tel   06-82671562                  email  secretaris@spa-amsterdam.nl

Sociale contacten en Ledensecretariaat:

Frank van den Berg

tel   020-6670182                  emailledensecretaris@spa-amsterdam.nl

Redactie website:          emailwebmaster@spa-amsterdam.nl

——————————————————————–

De weg naar het SPA-Honk is korter dan u denkt!

Bent u wel eens in het Honk geweest? Zou u wel willen, maar is het vervoer bezwaarlijk? Reist u niet graag of gemakkelijk met tram, metro of bus? Ik heb voor u een handige tip. Wist u dat er aanvullend openbaar vervoer voor u is? Deze komt ook naar het S.P.A.-honk! Klik op deze link als u hierover meer wilt weten.

——————————————————————

Reclame-klein